Hibiki Hoshino

Hibiki Hoshino

About

Born
Birth Location
Japan, Chiba prefecture
Height
159 cm (= 5'3")